Anadolu Tez Merkezi

HİZMETLERİMİZ

Tez Düzenleme Danışmanlığı

Uzun ve meşakkatli bir sürecin sonunda hazırlanan tezin üniversitenin belirlediği yazım formatına uygun bir şekle getirilerek teslim edilmesi gerekmektedir. Bu noktada tezinizin içeriğine bakılmaksızın format uygunluğu incelenmekte olup belirlenen kriterleri taşımadığı takdirde kabul edilmemektedir.

 

Tez düzenleme hizmeti, üniversitenizin güncel tez yazım kılavuzuna göre yapılmakta olup sayfa yapısı, satır aralıkları, paragraf girintileri, bölüm başlıkları ile alt başlıkları arasındaki aralıklar, kapak sayfaları, içindekiler bölümü, tablolar listesi, şekiller listesi, grafikler listesi ile verilecek sayfa rakamlarının romen-arap rakamlarının veriliş biçimleri, kaynakçanın düzenlenmesi işlemlerinin tümünü kapsayan bir hizmettir. “Anadolu Tez Merkezi” olarak tez düzenleme (format) danışmanlığını uzman kadromuzla sunmaktayız.

Diğer Hizmetlerimiz

Tez Yazdırma

Tez Danışmanlık

Yüksek Lisans Tezi

İntihal Oranı Düşürme

Ödev ve Proje Danışmanlığı

Literatür Taraması Danışmanlığı

Doktora Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

Çeviri Hizmetleri