Anadolu Tez Merkezi

HİZMETLERİMİZ

Tez Danışmanlık

 

TEZ DANIŞMANLIK NEDİR

Üniversite hocalarının öğrencilerine tez yazımı sırasında yol göstermesine tez danışmanlık denilmektedir.  Ancak günümüzde öğrencilerin okul hocaları dışında tez yazan yerlerden aldıkları destekler de tez danışmanlığı alanına girmektedir.

 

Üniversitelerde çok sayıda öğrencinin yer alması hocaları danışmanlık konusunda yetersiz bırakabilmektedir. Öğrencilerin ise okul süreci ve okul dışındaki çalışma hayatları onlara tezleri için gereken zamanı kısıtlamaktadır. Bu doğrultuda tez danışmanlık ile tez yazdırma başta gelmek üzere çeşitli talepler oluşmaktadır.

 

Tez danışmanlığı, kişilerin tez yazdırma süresince aldıkları profesyonel desteği temsil etmektedir. Tez danismanlik, kişilerin talebine göre şekillenmektedir. Aslında bir proje veya araştırma ile aynı ana fikirde olan bir çalışma yöntemidir. Fakat içerdiği “Tez Yazımı” esasları gereğince kendi başına bir uzmanlığı temsil etmektedir. Ücretli tez yazdırma olarak da bilinmektedir. (bkz.: Parayla tez yazdırma).

 

Tez danışmanlığının ilişkili olduğu diğer kavramlar ise şunlardır:

 • Tez konusu,
  • Tez konusu belirleme,
  • Tez konusu örnekleri,
  • Tezsiz yüksek lisans tez konusu belirleme,
  • Tezsiz yüksek lisans tez konusu örnekleri,
 • Tez öneri formu,
  • Tez öneri formu yazımı,
  • Tez öneri formu örnekleri,
 • Etik kurul başvuru formu,
  • Etik kurul başvuru formu yazımı,
  • Etik kurul başvuru formu örnekleri,
 • Literatür taraması, (Literatür taraması nedir?. Literatür taraması nasıl yapılır?.
 • Tez taslağı oluşturmak,
 • Tez yazımı,
 • Tez yazdırma,
  • Ücretli tez yazdırma,
  • Parayla tez yazdırma,
 • Tartışma ve sonuç yazımı,
 • Kaynakça yazımı, (APA formatında kaynakça nasıl yazılır, APA formatında kaynakça örnekleri).
 • Tez düzenleme,
  • Tezde biçim düzenlemesi,
  • Tezde sayfa numaralandırması nasıl yapılır?.
  • Tez yazım kılavuzuna göre düzenleme.

 

TEZ DANIŞMANLIK KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI

 

Tez danışmanlık kavramı değişen ve gelişen eğitim anlayışı ile 2000’li yılların başlarında ortaya çıkmaya başlamıştır. Genellikle lisans tezleri veya bitirme ödevlerinde talep görerek başlangıç göstermiştir. 2000’lerin başında öğrencilerin ödevlerini yapan kırtasiyeler veya “okulun çalışkan öğrencileri” aslında ilk tez danışmanlık hizmeti veren kişilerdir.

 

Okullarda öğretilen bilgi arttıkça tezlerde kullanılan yöntemlerde artış göstermiştir. Gelişen eğitim sistemi öğrencilere tez yazdırma anlayışını değiştirmiştir. Tez yazımı araştırma yöntemleri ve güncel konular dersleri ile gelişim göstermiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda hocaların ve öğrencilerin tez yazımında sayfa numaralandırması, tez kapağı düzenlenmesi, tezin literatür taraması, tezi APA formatına göre ayarlamak, tezde biçim özellikleri gibi konular da teknik yönden gelişme göstermiştir. Tez yazmak artık bilgileri bir yere toplamaktan öte teknik ve kurallar çerçevesinde yapılan bir doküman hazırlama eylemine dönüşmüştür. Yazılan kavramsal kısımlarda güncel kaynak kullanımı, başlıkların doğru sıralanması, kaynak gösterimi yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği, tez de özne-yüklem bütünlüğü, paragraflar arası geçişler ve intihalden uzak özgün tezler daha hassas hazırlanmaya başlanmıştır. Tabi bu gelişen kavramsal yazımlar tek başına yeterli olmadığı gibi tez yazmak yanında pek çok araştırma yöntemini de kendisine dahil etmektedir.  Tez yazımı, salt literatür yazımından çıkıp nitel ve nicel yöntemler eklenmiştir. (bkz.: nitel ve nicel araştırma yöntemleri).

 

Tez yazımı için gereken bilgi ve donanıma sahip olmak başlı başına bir uğraş halindedir. Kişiler çalışmalarının kavramsal kısımlarını hazırlamak için uğraşırken bir yandan da nitel ve nicel yöntemlere hâkim olmak zorunda kalabilmektedir. Bu doğrultuda tez danışmanlık hizmeti tezin bütününü veya bir kısmını kapsayabilmektedir.

 

Özetlemek gerekirse tez danışmanlık okullarda oluşan bir kavram, okullardan oluşan bir sektör halindedir. Tez danışmanlık hizmetlerini bir sektör haline getiren en önemli unsur hiç şüphesiz çalışma hayatı ile devam eden eğitim hayatıdır. Kişiler, akademik hayatlarına ve mesleki hayatlarına devam ederek gelişmek istemektedir. Bu iki değişkenin bir arada yürümesi ise bu devamlılığı bozabilmektedir. Bu noktada kişiler parayla tez yazdırma fikrini eyleme dökmektedir. Parayla tez yazdırma, ücretli tez danışmanlık alınması halinde yaşanmaktadır.

 

ÜCRETLİ TEZ DANIŞMANLIĞI KİMLER TERCİH ETMEKTEDİR?

 

 • Okul dersleri, ödevler ve tez yazımı arasında kalan kişiler,
 • Çalışırken okumakta olan öğrenciler,
 • Genellikle yetişkin yaşlardaki mesleki olarak ilerlemek isteyen ve yüksek lisans yapan kişiler,
 • Bildiği bilgiler yeterli hatta fazla olsa dahi bunları bir tez haline getirecek zamanı bulamayan kişiler,
 • Okul eğitimine ara verdikten yıllar sonra af ile proje yazması gereken kişiler,
 • Evlendikten sonra eğitimine devam eden ve tamamlamak isteyen kişiler,
 • Aynı anda birden fazla akademik çalışma ilerleten kişiler.

 

Tez danışmanlık hizmeti ile konu belirlenmesi, etik kurul ve tez öneri formu, nicel ve nitel çalışmalar için ölçekler ve SPSS veri analizi, tartışma sonuç yazımı, hocadan ve etik kurul jürisinden gelen revizyonlar ile çalışmanın teslime hazır hale getirilmesi, tez teslimi ve tez sunumu yapılmaktadır. (bkz: Anadolu Tez Merkezi Hizmetlerimiz).

 

BİZ NASIL ÇALIŞIYORUZ?

 

Anadolu Tez Merkezi tarafından yapılan tüm hizmetler, kurumsal kimlik doğrultusunda kişiye özel kaynak araştırması tüzelinde gerçekleştirilmektedir. Tez danışmanlık hizmetleri “Kişiye Özel Araştırma” adı altında özgünlük garantisi ile yapılmaktadır. Ücretli tez danışmanlık, müşterinin talep edeceği teslim tarihince hazırlanmaktadır. Bölüm bölüm teslim edilerek anlaşılan teslim tarihinin öncesinde tamamlanmaktadır. Kişi/kurum fark etmeksizin “talep edilen/talep eden” ilişkisi baz alınmaktadır. Tez yazdırma, gelen müşteri taleplerince yapılmaktadır. (örn: hoca revizyonları, istenilen kaynağın kullanımı, kişisel istekler vs.). Tez yazım hizmetleri kişiye özgün kaynaktır. Oluşturulan çalışmalar kişinin talebine göre ilgili kurum/üniversite tez yazım kılavuzu esaslarına göre biçimlendirilmektedir. Projeler özgün içerik, araştırma çalışması ve yazım esaslarıyla gerçekleştirilmektedir. Bütün halinde bir tez çalışması halini alan dokümanlar tez olarak teslim edilebilir yahut kaynak olarak kullanılabilir.

 

Tez danışmanlık hizmetleri kurumsal kimliğimizle sunduğumuz hizmetlerden yalnızca bir tanesidir. Anadolu Tez Merkezi, şirket tüzelinde “Kişiye Özel Araştırma” ile kaynak oluşturmaktadır.

 

Tez yazım hizmetlerinin yanı sıra; Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Fonları (TÜBİTAK – TEYDEB, Ar-Ge Merkezi, Tasarım Merkezi, Horizon 2020, EUREKA, KOSGEB…), KOSGEB projesi, Avrupa Birliği ve diğer hibe destek projeleri, Ar-Ge proje yönetim ve danışmanlığı,Proje Yönetim Eğitimleri (Ar-Ge Proje Yönetimi ve Strateji Eğitimleri, Ar-Ge Merkezi Teknik ve Mali Sürdürülebilirlik Eğitimleri, AB Projeleri Yazma Eğitimleri…), Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP), makale, ödev, yardımcı kaynak oluşturma alanlarında çalışmaktayız.

 

Diğer Hizmetlerimiz

Tez Yazdırma

Yüksek Lisans Tezi

İntihal Oranı Düşürme

Tez Düzenleme Danışmanlığı

Ödev ve Proje Danışmanlığı

Literatür Taraması Danışmanlığı

Doktora Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

Çeviri Hizmetleri