Anadolu Tez Merkezi

HİZMETLERİMİZ

Literatür Taraması Danışmanlığı

Mevcut bilimsel kaynaklar arasından belirlenmiş bir konunun detaylarıyla araştırılması, konuya ilişkin verilerin sistematik bir şekilde bir araya getirilmesi, toplanan verinin değerlendirilmesi ve var olan problemle ilişkisinin kurularak sınıflandırılması süreci literatür taramasının konusudur. İyi bir literatür taraması akademik çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırmacı ilgilendiği konuda daha önce yapılmış çalışmaları incelemeli ve kavramsal bilgilere vakıf olmalıdır ki kendi çalışmasını yönlendirebilsin. Bu açıdan literatür taramasında, yapılacak çalışmaya ait araştırma sorusu temel alınır. “Anadolu Tez Merkezi” ön lisans, lisans, tezli veya tezsiz yüksek lisans, doktora, makale ve bildirilerinizle ilgili ihtiyacınız olan her türlü literatür taramasını alanında uzman ekibimiz sayesinde belirlenen süre içinde yapmaktadır.

Diğer Hizmetlerimiz

Tez Yazdırma

Tez Danışmanlık

Yüksek Lisans Tezi

İntihal Oranı Düşürme

Tez Düzenleme Danışmanlığı

Ödev ve Proje Danışmanlığı

Doktora Tez Danışmanlığı

Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı

Çeviri Hizmetleri