Anadolu Tez Merkezi

Blog

Anasayfa   -   Blog   -   Veri Analizi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Veri Analizi Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

30 Temmuz 2020

Veri analizi, faydalı bilgileri bulma, sonuçlar hakkında bilgi verme ve destekleme amacı ile verileri inceleme ve dönüştürme işlemine verilen isimdir. Araştırma yapımı sırasında verilerin analiz edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Veriler, tez ve projelerin istenilen düzeyde olup olmadığının anlaşılması konusunda yardımcı olurlar. Bu nedenle danışmanlar, tez yazdırma konusunda analizlerin çok dikkatli bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. Veri analizi sırasında, veriler farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Bu nedenle veri analizleri, farklı yöntemler kullanılarak yapılabilmektedir. Burada önemli olan toplanan verileri, uygun veri analiz yöntemi kullanarak çözümlemek ve konuyla ilgili doğru çıkarımları yapabilmektir. Mesela, sözel bir veri için sayısal veri analizi yapmak hatalı bir davranış olacaktır. Özellikle yüksek lisans öğrencileri tez yazımı sırasında veri analizi ile ilgili bazı sorunlar yaşamaktadır. Yaşanılan bu sıkıntılar yüzünden birçok öğrenci paralı tez yazdırma yolunu seçmektedir. Başarılı bir veri analizi yapmak için doğru yöntemi kullandığınızdan emin olmalısınız.Veri Analiz Yöntemleri1-Betimsel İstatistiklerBetimsel istatistik, matematiksel ve istatistiksel olarak ortaya konan verilerin basit bir şekle indirgeyerek betimlenmesi işlemine verilen isimdir. Rakamsal veriler ile uğraşmakta zorlanan kişiler için, bu rakamsal verilerin neyi ifade ettiğini sözel olarak açıklamaktır. Betimsel istatistik, doğru bir şekilde yapıldığı taktirde veri analizinin sonucunu kişilere doğru bir şekilde özetlemiş olacaktır.2-Nicel Veri AnaliziNicel veri analizi, bir özelliğin betimlemesini rakamsal ifadelere yer vererek yapmak anlamına gelmektedir. Bu analiz genelde test sonucu, ölçek ve anket sonuçlarını ifade etme sırasında kullanılmaktadır. Bu yöntemler kullanılarak elde edilen sonuçlar istatistiksel ya da matematiksel olarak, nicel veri analizi kullanılarak anlaşılır bir şekilde ifade edilmektedir.3-Frekans DağılımıAraştırma konusu içinde yer alan değişkenin, her bir değerinin ya da değerler kümesinin  ne sıklıkla, kaç kere tekrarlandığını gösteren çizelge sistemidir. Frekans dağılımı, çizgiler ve grafikler kullanarak görsel hale getirebilirsiniz. Tez hazırlama sırasında veri analizi yöntemlerini kullanamayan kişiler tez danışmanlığı hizmeti veren kurumlardan destek alabilmektedir.4-Merkezi Eğilim ÖlçüleriVeri analizi, bir değişkeni oluşturan değerlerin merkez noktası etrafındaki dağılımlarını betimlemek için kullanılan sistemdir. Genel olarak meydan, mod ve aritmetik ortalama ölçümleri kullanılmaktadır. Mod, bir veri diziliminde bulunan ve en sık yenilenen değerlerdir. Meydan, değişkene ait değerlerin küçükten büyüğe doğru sıralanması sırasında ortada bulunan değeri ifade etmektedir. Aritmetik ortalama ise, değişkene ait olan tüm değerlerin toplamının, değişkende bulunan değer sayısına bölünmesi ile hesaplanmaktadır. Merkezi değişkenlik, değişkene ait bulunan değerlerin, merkezi eğilim etrafında nasıl yayıldığını göstermektedir.Veri Analiz Süreci Nasıl İşlemektedir ?Veri analizi sürecinde gereksinimlerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve bu doğrultuda hedeflenen sonuçların net bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. Hedeflere karar verildikten sonra izlenecek bazı yöntemler sayesinde süreç daha hızlı ve sonuç odaklı bir biçimde ilerlemektedir.*Problemi tespit etmek.*Veri ölçümü için gerekli alt yapıyı oluşturmak.*Veri tespiti ve veri analizi yapmak.*Uygulama ve testler ile desteklemek.
Bu yazı kere okundu.

Diğer Blog Yazıları

Parayla Tez Yazdırmak

28 Eylül 2020

Tez Nasıl Yazılır?

24 Eylül 2020

Tez Konusu Belirleme

18 Eylül 2020